Договор BG16RFOP002-2.089-3368-C01


Кратко описание на проекта/информацията
На 12.10.2021 г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.089-3368-C01 между АЙФЕСТ ЕООД и Министерство на икономиката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за изпълнението на проект на дружеството ни.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Кратко описание на проекта: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Цели на проекта:
Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очаквани резултати:
Преодоляване недостига на средства и/или липсата на ликвидност на предприятието, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 чрез осигуряването на оперативен капитал, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Обща стойност на проекта: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.“